WERKZAAMHEDEN

METSELWERK

Metsel- en voegwerk bepalen voor een groot gedeelte de uitstraling van een gebouw en vereisen dus kwaliteit en vakbekwaamheid. Wij voeren deze werkzaamheden uiterst zorgvuldig uit om tot een optimaal resultaat te komen.

Wij zijn uw partner als het gaat om traditioneel metselen van de buitengevel, het verlijmen van bakstenen en het lijmen van kalkzandsteen -elementen of -blokken. Een integrale aanpak streven wij na, waarbij we verder gaan dan het metselen alleen. Ook stelwerk, aanbrengen van isolatie en verankeringen nemen wij graag mee in ons pakket. Ontzorgen en organiseren daar ligt onze kracht. Zie ons als de gevel specialisten.

STEIGERWERK

Het plaatsen van een steiger ten behoeve van metselwerk is vakwerk dat veilig en snel moet gebeuren. Wij monteren en demonteren metselsteigers vakkundig en met de gewenste slaghoogtes. Deze steigers zijn geschikt voor een zwaardere belasting en breed genoeg om met kruiwagens te werken. Zo nodig worden er metselconsoles geplaatst zodat er efficiënt en zonder rugklachten gewerkt kan worden. Ook kunnen wij een wind- en waterdichte doorwerkvoorziening plaatsen zodat u minder afhankelijk bent van de weersinvloeden.

MATERIEEL

Jarenlange kennis en ervaring op het gebied van levering van materieeltoepassingen in een professionele organisatie. Dienstverlening aan eigen activiteiten of die van andere bouwbedrijven staat daarbij voorop. Daarbij wordt rekening gehouden met allerlei aspecten, zoals veiligheid, kwaliteit, prijs en levertijd. Veiligheid, innovatie en milieu zijn speerpunten, zowel voor de relatie met onze klanten als voor onze interne processen. Door in een vroeg stadium bij het proces betrokken te zijn, profiteert de klant optimaal van de beschikbare kennis, die via integrale materieeloplossingen wordt aangeboden.

TRANSPORT

Wij beschikken over eigen transport. Een niet te onderschatten factor om onze onafhankelijkheid en flexibiliteit overeind te houden.